Antara syukur dan ingkar

Assalamualaikum dan selamat sejahtera 1Malaysia

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni'mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih
(QS Ibrahim :7)0 Ulasan